MOXO DİKKAT TESTİ

about

MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve yetişkinler için geliştirilmiş (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir.
MOXO, dikkat eksikliği , zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

MOXO Test Ne Kadar Sürede Yapılmaktadır?

Test çocuklarda yaklaşık 15 dakika , yetişkinlerde 18 dakika sürmektedir.

Bilgisayar Üzerinden Yapılan Testlerin Avantajları

OBJEKTİFLİK:
Objektif ve somut bir sonuç vermesi bu testin en büyük avantajıdır.
ÖLÇÜLEBİLİRLİK VE DOĞRULUK:
Kişinin dikkatini ölçmede bilgisayarlı testler doğru sonuç vermektedir.
DOĞRUDAN DEĞERLENDİRİLEBİLME:
Test öncesi kişinin herhangi bir ilaca veya test hazırlığına ihtiyacı yoktur.
HIZLI SONUÇ:
Test sonlanır sonlanmaz “online” hızlı sonuç alınır.

MOXO Dikkat Ölçme Testi Klinisyenlere Neler Kazandırır?

DOĞRULUK:
MOXO DEHB nun dört bileşini olan dikkat, zamanlama, hiperaktivite ve dürtüselliği ölçer. Dürtüsellik ile hiperaktivite; zamanlama problemi ile dikkat eksikliği arasındaki nüansı ayırt edebilir.
KİŞİSEL DİKKAT PROFİLİ:
Kişinin yaşına ve cinsiyetine göre dikkat profilini verir. Özellikle yoğun dikkat gerektiren mesleklerde görsel ve işitsel çeldiricilerin dikkat üzerine etkisini gösterebilir.
ÇELDİRİCİLER:
MOXO gerçek hayattakine benzer uyaranların simülasyonu ile kişinin bu durumlardaki performansını ölçer. Test sırasında ayrı ayrı işitsel ve görsel; hem işitsel hem görsel kombine çeldiriciler kullanılır. Kişinin bu etkiler altında dikkati, zamanlaması dürtüselliği ve hiperaktivitesi değerlendirilir. Tüm bu parametrelerin çeldiriciler ile değişkenliği tek tek değerlendirilebilir.
TEDAVİYE YANITIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
Testin tedavi sonrasında uygulanması ile tedavi öncesi ve sonrası farklar objektif olarak değerlendirilir.